Ured prorektorice za organizaciju, ljudske potencijale i izdavaštvo